AHMAD TEA

27.08 A.B.A. Group принял участие в презентации AHMAD TEA. Стиль — Гала Борзова, помощник стилиста — Екатерина Гурбина, визаж — Галина Хусиянова

Comments are closed.